Menu

Om mig …

Jeg er født i 1963. Jeg er gift og bonusmor til to voksne sønner.
Desuden er jeg datter, søster, moster, veninde, bekendt, kollega, borger, nabo…

Jeg er optaget af relationer og samspil – og af hvordan vi er sammen, taler sammen og ikke mindst om os selv og hinanden.

Jeg er optaget af at lade alle veje være åbne – jeg er nysgerrig på hvor mange veje, der er at gå – og bliver optaget af, hvordan den rigtige vej for den ene, kan føles forkert for den anden.

Jeg er optaget af alle de sandheder, virkeligheder, oplevelser og fortællinger, der findes i det samme hændelsesforløb.
Jeg er optaget af perspektiver og ikke mindst er jeg optaget af at være praksisnær.

Mest af alt er jeg optaget af trivsel.

Det jeg går efter – det jeg søger – det jeg vælger, er at gå den vej jeg finder trivsel og det er min erfaring, at vi alle drømmer om trivsel – vi har bare forskellige veje til trivsel.

Faglig baggrund

Jeg har 30+ års erfaring indenfor pædagogik. Jeg har arbejdet med og i pædagogisk praksis – både ud fra almene og specialpædagogiske perspektiver.

Jeg har samarbejdet med en mangfoldighed af tværfaglighed om at finde fælles forståelse både om og med barn, forældre, institution / skole / plejecenter.

Min erfaring er at læring er gensidig. Jeg har aldrig mødt nogen der har ladet sig inspirere til læring af mig – som ikke også har inspireret mig til læring.

Jeg har kendskab til og indsigt i udviklings- og tilknytningspsykologien og læner mig i min praksis op af den teoretiske viden i parløb med den hverdag, jeg ser/hører beskrevet.

De metoder der for alvor er flyttet ind hos mig er Marte Meo metoden og den narrative praksis.
Begge dele handler om at støtte andre til at genfinde handlekraft – når frustrationer står i vejen for gode intentioner og drømme.

Jeg har erfaring med…

Udvikling, trivsel, samspil, almen- og specialpædagogik og voksenpædagogik.

Derudover kan nævnes:

  • Rådgivning og vejledning til dagtilbud og skoler
  • Rådgivnings- og vejledningopgaver til forældre
  • Tværfaglige undersøgelser og udarbejdelse af Pædagogisk Psykologiske vurderinger
  • Oplæg til forældremøder / personalemøder / pædagogiske dage
  • Marte Meo forløb i dagtilbud, i (special)skoler og demensafsnit
  • Brush up / supervison til Marte Meo terapeuter
  • Uddannelse af Marte Meo terapeuter
  • Planlægning og afholdelse af kurser
  • Udviklingsprojekter. Bl.a. vidensformidling og refleksionsmetoder, facilitering af processer