Menu

Narrativ supervision / rådgivning

Michael White som er den mest kendte eksponent for narrativ praksis, der er inspireret af bl.a. den narrative teoretiker Jerome Bruner, siger at ”det er ikke problemet, der er problemet, men måden man taler om problemet, der er problemet”.

Den korte version er, at vores handlinger (måske særligt de der kan opleves / opfattes som problematiske), dækker over intentioner og værdier – vi VIL altid noget med det, vi gør. Men det vi vil, kan nogle gange fortabe sig i fortællinger, som handler om det problematiske ved vores handlinger.

Problematiske fortællinger kan handlingslamme

– men hvis vi lader os gå på opdagelse i de bagvedliggende intentioner / værdier, så kan handlekraften vækkes.

Et oplevet problem er næsten altid udtryk for en drøm om, at noget kunne se anderledes ud.

I den narrative supervision og rådgivning bevæger vi os mellem handling og mening. Vi udfordrer problemet – ikke personen – og går sammen på opdagelse efter evt. sammenhængskraft og andre fortællinger med det mål at generhverve handlekraften.

Narrativ supervision kan bruges både som enkeltperson og som gruppe.
Når jeg arbejder med supervision / assistance på at udarbejde handleplaner / udviklingsplaner er jeg også inspireret af den narrative tilgang.

Jeg har afsluttet den 1-årige narrative supervisoruddannelse på DISPUK primo 2018