Menu

Narrativ praksis og Marte meo

– hvorfor og hvordan?

Michael White som er den mest kendte eksponent for narrativ praksis, der er inspireret af bl.a. den narrative teoretiker Jerome Bruner, siger;

det er ikke problemet, der er problemet, men måden man taler om problemet, der er problemet.

Den korte version er, at vores handlinger, måske særligt de der kan opleves/opfattes som problematiske, dækker over intentioner og værdier – vi vil altid noget med det, vi gør. Men det vi vil, kan fortabe sig i fortællinger om det problematiske ved vores handlinger.

I en narrativ supervision interviewer jeg med den hensigt at folde handlinger og intentioner ud på opdagelse efter en evt. sammenhæng. Narrativ supervision kan bruges både som gruppe og som enkeltperson.
Problematiske fortællinger kan handlingslamme – men hvis vi lader os gå på opdagelse i de bagvedliggende intentioner og værdier, så kan handlingskraften vækkes.

Marte meo betyder ved egen kraft og henviser til intentionen om at udviklingsstøtte kompetencer og ressourcer, så barnet lærer at kunne, ved egen kraft.

Marte meo metoden er i sin oprindelse en praksismetode, udviklet på baggrund af observationer og analyser mellem forældre og spædbørn.

Marte meo metoden består af en kort videoobservation, en analyse og en tilbagemelding. I tilbagemeldingen ser vi sammen små sekvenser af filmen, som viser virksomme handlinger, der med fordel kan gøres mere af.

En Marte meo supervision indeholder også formidling af viden om fx børns udvikling og tilknytning, om samspil og kommunikation.
Også i Marte meo metoden kan vi derfor tale om at have fokus på handlekraften, så vi støtter udviklingen af selvstændighed i livet.

At lede efter handlekraft i modsætning til handlingslammelse og i nogle tilfælde afmagt, ser jeg som målet og derfor kan Marte meo og Narrativ tænkning ikke altid skilles helt ad for mig og metoderne vil krydse hinanden lidt.

Metode aftales altid ved start af et forløb og jeg respekterer naturligvis det ønskede.

 

Kontakt mig gerne til en uforpligtende samtale og få yderligere information.