Menu

Marte Meo terapeutuddannelsen

Uddannelsen strækker sig over ca. 1½ år. Holdet mødes med supervisor 1 gang om måneden. Der er mødepligt, da det internationale krav er, at den studerende har modtaget supervision de 17 gange.

Uddannelsens målgruppe

Relevant faglig grunduddannelse af mindst 2½ års varighed, fx pædagog, lærer, sundhedsplejerske eller SoSu assistent, med min. 2 års erfaring indenfor faget.

Indhold

Undervisningen foregår med udgangspunkt i de film de studerende medbringer.  Der veksles mellem formidling fra supervisor, supervision på medbragte film, refleksion, samt debat og udveksling af erfaringer i gruppen.

Der undervises i …

  • Interaktionsanalyse
  • Etik i forhold til brug af video
  • Viden om menneskesyn – nyere udviklingspsykologi – læring for såvel børn som voksne
  • Viden om det naturlige samspil og afvigelser i samspil
  • Viden om udviklingsstøttende kommunikation

Desuden arbejdes der med kommunikation tilbagemelding på de udvalgte videoklip.

De studerende skal under uddannelsesforløbet gennemføre mindst 5 cases, hvor der videofilmes, arbejdes med analyse af det filmede samspil, samt intervention med videofilmen som redskab.

Teknik

Det er en forudsætning, at den studerende har mulighed for at anvende Marte Meo metoden i praksis, samt har adgang til videokamera og computer.

Det anbefales at deltage i et teknik kursus ved uddannelsens start, hvis ikke man er en ørn til det tekniske.
Teknikken er en del af det at arbejde med Marte Meo, som man ikke kan komme udenom.

Jeg arrangerer ved uddannelsens start et teknik kursus med erfaren tekniker som underviser for interesserede studerende. Han kender Marte Meo metoden og underviser målrettet denne.

Certifikat

Uddannelsen afsluttes med eksamen hos en licensed Marte Meo Supervisior.

Praktiske oplysninger

Der er max. 5 studerende på et hold hos mig.
Udover undervisnings / supervisionsdagene er tilbud om løbende sparring inkluderet.

Undervisningen vil foregå i Herfølge, hvor der bus næsten til døren.
Forplejning er inkluderet i prisen.
Hvis I har et helt hold, kan det aftales, at jeg kommer til jer.

 

Læs mere om Marte Meo terapeutuddannelsen på Marte Meo Foreningens hjemmeside:
https://www.martemeo.dk/udbydere/uddannelsen/