Menu

KURSUS / OPLÆG TIL P-MØDER / P-DAGE: VIDEO SOM PÆDAGOGISK ARBEJDS- OG EVALUERINGSREDSKAB

Der fokus på kvaliet i det pædagogiske arbejde – vi taler ovenikøbet om højkvalitet.
Der e,r også i den nye Dagtilbudslov, en stigende fokus på evaluering af den pædagiske indsats. Vi bliver mere og mere opmærksomme på, om vi gør det – og opnår den effekt, vi tror.

Video er et oplagt redskab at bruge, når vi skal målsætte, udføre og evaluere på den pædagoiske indsats.

Jeg sætter fokus på de forskellige struktursituationer, vi befinder os i.
Jeg sætter fokus på at målsætte det pædagogiske arbejde – både i forhold til kontekst, fællesskaber og de enkelte børn.
Og så sætter jeg fokus på effekten af det vi gør – hvad skal man kigge efter for at evaluere på indsats, relationer og kontekst – og ikke kun på barnet.

Mit fokus sættes med greb i Marte Meo metoden, som indeholder et grundigt analyseredskab.

Desuden vil jeg særligt i forhold til målsætning af det pædagogiske arbejde gøre nedslag i den narrative teori og praksis, da de historier vi fortæller, og ønsker at fortælle, farver vores måde at opleve på.

 

Jeg bruger altid film til både oplæg og kurse, meget gerne fra jeres egen praksis.

Forløbet sammensættes efter jeres ønsker og behov, så kontakt mig for nærmere info og pris.