Menu

Handleplaner

Handleplaner / udviklingsplaner og dokumentation er en stor del af fagprofessionelles hverdag.

Når man er tæt på i hverdagen, kan det nogle gange være en udfordring at få øje på den udvikling, der er sket indtil nu – og ikke mindst hvordan man som medarbejder har bidraget til det. Man bliver hverdagsblind og kan i nogle tilfælde have glæde af “øjne udefra”.

Jeg har i mange år arbejdet med at udvikle, udarbejde og ikke mindst evaluere handleplaner / pædagogisk praksis.

Der er mange grunde til at lave handle- og udviklingsplaner.
Ofte oplever jeg, at de efterspørges af ledelse og / eller forvaltning som dokumentation på, at der ”arbejdes”.
Der er også mange skemaer, metoder og tilgange til handleplaner.
Der er mange veje at gå, men min overordnede tilgang vil altid være at folde både barn / borger ud, at folde handlinger ud og at folde læringsmål ud, så der lyses på nærmeste udviklingszone.


Hvad skal vi lyse på – hvad skal barn / borger lære?
Hvad er kan de allerede, hvad skal der til for at de kan gøre det, hvad er de glade for at gøre, hvordan gør I som medarbejdere for at støtte det?
Og hvad mon er realistisk at have som næste mål?

Mit mål vil altid være at handle- og udviklingsplaner skal kunne fungere som arbejdsredskab for alle involverede (medarbejdere, barn / borger, pårørende og ledelse / forvaltning).
En handleplan virker kun, hvis der er findes mening, forankring i praksis og ejerskab

Der kan arbejdes med handle- og udviklingsplaner på både enkeltpersoner og grupper.